Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 CQM Manufacture of LED Light 2018-08-22 ~ 2021-08-05 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 CQM Production of led light source and led light 2012-09-13 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Other Other CQC 2016-12-29 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
RoHS RoHS Other 2017-04-27 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland 2018-02-07 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Other Other TUV Rheinland 2019-04-12 ~ 2024-04-12 Đã xác minh
CE CE TUV SUD LED Lamps 2020-08-05 ~ Đã xác minh
CE CE TUV SUD LED Lamps 2020-05-13 ~ Đã xác minh
CE CE TUV SUD Fixed general purpose luminaires LED moisture-proof lamp 2020-07-20 ~ Đã xác minh
CB CB TUV SUD SY-8348L-A-06-18W,SY-8348L-B-06-18W, and other models 2021-02-08 ~ Đã xác minh
CE CE TUV SUD LED Lamps 2021-01-27 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen BST Technology Co., Ltd. For the products 2011-12-01 ~ 2011-12-21
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Sunlit Sunlit

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này